Karolina Krawczak

dr n. o zdr. Karolina Krawczak

Fizjoterapia ortopedyczna i wad postawy. Wkładki ortopedyczne.

Absolwentka studiów doktoranckich I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, magister fizjoterapii II WL WUM. Od ponad 7 lat pracownik naukowo-dydaktyczny i nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik warszawskiej Katedry i Kliniki Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Lindleya oraz jako Kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej Szpitala Praskiego. Członek zespołu badawczo-wdrożeniowego międzynarodowego projektu telemedycznego CLEAR.

Czynna uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii oraz telemedycyny, współautorka artykułów i prac naukowych. Laureatka I nagrody za pracę z zakresu telemedycyny w ramach konferencji Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia – MedeTel 2011 w Luksemburgu (https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Krawczak).

Od początku swojej kariery zawodowej związana z szeroko pojętą rehabilitacją ortopedyczną. W pracy zawodowej zajmuje się głównie rehabilitacją pourazową, leczeniem przewlekłych dolegliwości bólowych, rehabilitacją dzieci z wadami postawy ciała orz wadami stóp. Zajmuje się doborem i wykonywaniem indywidualnych wkładek ortopedycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych kursach m.in. z zakresu terapii manualnej, terapii powięziowej oraz terapii wad postawy u dzieci.

Prowadzi terapię również w języku angielskim.


Szkolenia

 • Terapia wad postawy metodą FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB Medical,
 • Terapia Manualna wg metody B.Mulligana,
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – J. Ciechomski,
 • Kurs PNF – Basic Course PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Advanced Rehabilitation Medicine for Painful Spine Disorders, Chicago, USA,
 • Kurs Kinesiology Taping,
 • Kliniczne warsztaty szkoleniowe dla fizjoterapeutów- Bark (Ortopedika),
 • Kliniczne warsztaty szkoleniowe dla fizjoterapeutów- Kolano (Ortopedika),
 • Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych.

Zakres usług:

 • Terapia wad postawy u dzieci (skoliozy, wady pleców, wady stóp) – od 4 roku życia,
 • Techniki rozluźniania powięziowego,
 • Rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna dorosłych i dzieci,
 • Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia korekcyjne,
 • Wykonywanie wkładek ortopedycznych.