Katarzyna Walecka

mgr Katarzyna Walecka

Terapia niemowląt.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Oddziału Fizjoterapii oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalizacja: Oligofrenopedagogika. Uczestniczka licznych szkoleń specjalistycznych przygotowujących do pracy z dziećmi 0-18 r.ż. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi – głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne – NDT Bobath, Bobath Baby, PNF, kinesiologytaping. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu terapii ręki. Wieloletni koordynator akcji Lato w mieście. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami, wcześniakami oraz małymi dziećmi. Prowadzi instruktaże noworodkowe.


W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 22 250 00 90


Szkolenia

 • NDT Bobath Baby kurs rozwijający,
 • Race Running – szkolenie trenerskie,
 • Projektowanie i modelowanie indywidualnych unieruchomień termoplastycznych – Moduł I,
 • NDT BOBATH kurs podstawowy,
 • Makaton,
 • Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • PNF kurs podstawowy,
 • Międzynarodowy Sędzia Boccia,
 • Podstawy Dogoterapii,
 • Integracja Sensoryczna – szkolenie,
 • Kinesiology tapingKurs Masażu.

Zakres usług:

 • rehabilitacja niemowląt i dzieci z problemami neurologicznymi (wg koncepcji NDT Bobath),
 • konsultacja oraz terapia niemowląt, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • terapia dzieci przedwcześnie urodzonych,
 • kinesiologytaping dzieci,
 • instruktaże noworodkowe.