lek. Katarzyna Zaniewicz-Kaniewska

Specjalista radiolog.

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.
Wieloletni pracownik Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie.
Pracuje jako instruktor w zakresie USG układu ruchu w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii (RSU) afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Ultrasonografii oraz w USG Trener.