Polityka Prywatności Spes Unica Medica Sp. z o. o. Sp. k.
dla przychodni Family Clinic

PRZETWARZANIE DANYCH NA STRONACH WWW

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9.

Kontakt w Sprawie Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się:

 • listownie na adres: Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kaliny Jędrusik 9, lok.  U2, 01-748 Warszawa,
 • na adres e-mail: biuro@spesunicamed.com.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawne przetwarzania danych to:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celu korzystania przez użytkowników z usług medycznych i niemedycznych oferowanych przez Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp.k. w ramach działalności Family Clinic,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych,
 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • rezerwacji wizyty w Family Clinic,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsługiwania reklamacji,
 • przekazywania materiałów informujących o usługach własnych administratora danych,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem tych danych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie muszą być przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli dane nie muszą być w pełnym zakresie przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie 

W czasie wizyty na stronie www.familyclinic.pl, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności osób odwiedzających stron, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z serwerami należącymi do Spes Unica Medica Sp.z o.o. Sp. k. jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie mechanizmu „cookies”

Strona internetowa www.familyclinic.pl może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z w/w strony. „Cookies” nie zawierają danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać lub mogą nie działać poprawnie.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.  będzie przekazywać zebrane dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH NA PORTALACH KOMUNIKACYJNYCH

Facebook – klauzula informacyjna 

Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Family Clinic Warsaw Polska lub komunikatora Messenger jest Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.

Cel przetwarzania oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników korzystających z w/w fanpage oraz komunikatora Messenger będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’m Family Clinic Warsaw, w tym udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k.. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage Family Clinic Warsaw,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. lub Family Clinic poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się za pośrednictwem tego komunikatora,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., za które Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. informuje ponadto, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne, w szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., jako prowadzącemu fanpage.

Odbiorcy danych

Dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Family Clinic Warsaw lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora portalu Facebook. Dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Family Clinic Warsaw mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim osoba, której dane dotyczą jest aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości usunięcia określonego komentarza, może zwrócić się z wnioskiem o jego usuniecie do administratora danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. W celu skorzystania z w/w uprawnień należy złożyć wniosek do administratora danych osobowych, który może zrealizować w/w uprawnienie osoby, której dane dotyczą w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie komentarza lub posta zawierającego dane osobowe). Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger). 

Instagram – klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Family Clinic Warszawa  lub komunikatora Messenger jest Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Kaliny Jędrusik 9.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane użytkowników korzystających z profilu Family Clinic Warszawa w aplikacji Instagram oraz komunikatora Messenger będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem FamilyClinicWarszawa, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez użytkowników posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Spes Unica Medica lub Family Clinic poprzez wiadomości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp.k . polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się za pośrednictwem profilu Family Clinic Warszawa,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Instagram jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator aplikacji Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., jako prowadzącemu profil w aplikacji Instagram.

Odbiorcy danych

Dane osobowe podawane w aplikacji Instagram w związku z korzystaniem z profilu mogą być dostępne dla administratora tej aplikacji. Dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Family Clinic Warszawa mogą być również dostępne dla innych użytkowników aplikacji Instagram.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim osoba, której dane dotyczą jest aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości usunięcia określonego komentarza, może zwrócić się z wnioskiem o jego usuniecie do administratora danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k., osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. W celu skorzystania z w/w uprawnień należy złożyć wniosek do administratora danych osobowych, który może zrealizować w/w uprawnienie osoby, której dane dotyczą w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie komentarza lub posta zawierającego dane osobowe). Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z profilu Family Clinic Warszawa w aplikacji Instagram jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może złożyć wniosek mający na celu skorzystanie z uprawnień związanych z jego danymi osobowymi w jeden z następujących sposobów:

 1. Pocztą: na adres: Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kaliny Jędrusik 9 lok. U2, 01-748 Warszawa,
 2. Drogą elektroniczną na adres: biuro@spesunicamed.com
 3. Osobiście składając wniosek w formie pisemnej w przychodni Family Clinic przy ul. Kaliny Jędrusik 9 lok. U2 w Warszawie.

Rodzaje wniosków, jakie Użytkownik może złożyć w związku z realizacją uprawnień dotyczących danych osobowych obejmują:

 1. złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Spes Unica Medica Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 3. oświadczenie o wycofani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. wniosek o dostęp do danych osobowych Użytkownika,
 5. żądanie sprostowania danych osobowych Użytkownika,
 6. żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika – w zakresie, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nie obligują administratora danych do ich przetwarzania,
 7. żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 8. wniosek o przeniesienie danych osobowych Użytkownika (czyli o otrzymanie danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub przekazanie ich innemu – wskazanemu – administratorowi danych – jeżeli jest to technicznie możliwe.

Wniosek o realizację uprawnień związanych z danymi osobowymi Użytkownika musi obejmować co najmniej:

 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. rodzaj wniosku (zgodnie z w/w podziałem) wraz z określeniem żądania i jego zakresem,
 3. dane kontaktowe do uzyskania zwrotnej informacji w sprawie wniosku.

Realizacja żądanego uprawnienia nastąpi niezwłocznie po zbadaniu przez administratora danych okoliczności sprawy (zasadności złożonego wniosku) oraz technicznej i prawnej możliwości spełnienia żądania, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W razie braku faktycznego uzasadnienia dla spełnienia żądania Użytkownika lub braku prawnej lub technicznej możliwości spełnienia żądania, administrator powiadomi o tym Użytkownika w w/w czasie.

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Za uzyskanie pierwszej kopii danych osobowych administrator danych osobowych nie pobiera opłat. Za kolejne kopie, administrator pobiera opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.