ppłk rez. dr n. med. Robert Staniszewski

Specjalista chorób płuc. Specjalista chorób wewnętrznych.

Przyjmuje tylko osoby dorosłe.