dr n. med. Sławomir Żarek

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Po studiach, w latach 1980-1983 pracował w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

Od 1983 roku związany z Kliniką i Katedrą Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie od 1994 roku, po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych, ma stanowisko Adiunkta, a od 2008 roku pełni funkcję Ordynatora I Oddziału Kliniki.

W 1984 roku doskonalił swoją wiedzę w Klinice Ortopedii Uniwersytetu Phillips w Marburgu (RFN). W następnych latach czynnie uczestniczył w licznych kursach oraz kongresach i konferencjach naukowych z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, w USA, Rosji, Danii (EFFORT) i na Tajwanie (SICOT).

Posiada bogate, ponad 30-letnie doświadczenie w leczeniu metodą Ilizarowa wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu. Uczeń profesora G.A. Ilizarowa (w latach 1989 – 1990). Przewodniczący Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI Polska) od 2004 do 2008 roku. Wykładowca kursów specjalizacyjnych z zakresu stabilizacji zewnętrznej narządu ruchu. W ciągu ostatnich 30 lat wykonał osobiście lub asystował w ponad 2000 zabiegach operacyjnych z użyciem aparatu Ilizarowa.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych.

W 2019 roku zajął drugie miejsce w Plebiscycie Hipokrates 2019 w dziedzinie Ortopeda Roku w Województwie Mazowieckim.

Specjalizuje się szczególnie w leczeniu operacyjnym metodą Ilizarowa. Wykonuje m.in. korekcje kształtu i deformacji kończyn oraz ich wydłużanie, transport segmentalny w uzupełnianiu dużych ubytków kości, korekcje zniekształceń stóp, usztywnienia stawów. Leczy skomplikowane złamania kości oraz zaburzenia ich zrostu w postaci stawów rzekomych.

Zajmuje się również leczeniem zachowawczym zespołów bólowych kończyn i kręgosłupa w przebiegu entezopatii, zespołów przeciążeniowych i zmian zwyrodnieniowych (wykonuje również iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego, punkcje, blokady stawowe i okołostawowe), a także ortopedią dzieci i młodzieży.


Zainteresowania pozazawodowe:

  • muzyka, gra na gitarze w zespole blues-rockowym,
  • turystyka rowerowa,
  • kulinaria.