mgr Agata Gładzka

Fizjoterapia oddechowa.

Absolwentka studiów magisterskich Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od kilkunastu lat nauczyciel akademicki. Odbyła staże w szpitalach zajmujących się pacjentami z chorobami układu oddechowego w Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Uczestniczka i prelegentka szkoleń, kongresów i warsztatów dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej w Polsce i za granicą. Współdziała z organizacjami pacjentów z chorobami układu oddechowego prowadząc wykłady i instruktaże dotyczące rehabilitacji. Współautorka prac i artykułów o tematyce pulmonologicznej. Posiada blisko 20- letnie doświadczenie w pracy z pacjentami pulmonologicznymi i torakochirurgicznymi, pracując w jednym z warszawskich instytutów zajmujących się pacjentami z chorobami układu oddechowego.


Zakres usług:

Fizjoterapia w torakochirurgii:

  • przygotowanie do planowanych zabiegów torakochirurgicznych (reskcje miąższu płucnego oraz przeszczepy płuc),
  • fizjoterapia po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej.

Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego:

  • POChP, astma, włóknienie płuc, mukowiscydoza, zespoły dyskinezy rzęsek rozstrzenia oskrzeli, rozedma, zapalenie płuc o różnej etiologii, zapalenie opłucne, nowotwory płuc, OBS, inne,
  • Obejmuje ćwiczenia oddechowe dobrane do stanu pacjenta, korektę wzorca oddechowego, oczyszczanie (drenaż) drzewa oskrzelowego – oklepywanie, masaż wibracyjny klatki piersiowej oraz edukacja pacjenta w celu utrzymania efektów zabiegu.