lek. Jacek Borowicz

Internista

Lekarz chorób wewnętrznych. Wiceprezes i członek Rady Naukowej Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLMZ).

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. 30-letnie doświadczenie lekarskie zdobywał w Klinice Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w warszawskim Szpitalu im Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231 pod opieką Prof. dr hab. n. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej i prof. dr hab. n. med. Marka Tałałaja. Przez szereg lat pracował w Poradni Osteoporozy i Zaburzeń Gospodarki Wapniowej CMKP. Od roku 1997 do chwili obecnej prowadził Poradnie Osteoporozy i Chorób Metabolicznych Kości m. in. w CM Damiana, CM Luxmed, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Legionowie i wielu NZOZ-ach. W roku 2005 uzyskał tytuł Certified Clinical Denstitometrist nadawany przez International Society for Clinical Densitometry a w 2009 Certyfikat International Osteoprosis Foundation. Od wielu lat specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osteoprozy oraz prowadzeniu pacjentów z trudnogojącymi się złamaniami a także algodystrofią Sudeck’a. Swoje umiejętności z zakresu medycyny akademickiej uzupełnia o wiedzę z zakresu medycy holistycznej. Jest zwolennikiem hipotezy że lekarz powinien leczyć człowieka a nie tylko chory narząd. W roku 2017 na Kongresie Założycielskim Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej został wybrany wiceprezesem Towarzystwa, od roku 2022 piastuje drugą kadencję na tym stanowisku. Swoją wiedzę z zakresu medycyny poszerza nieustannie w oparciu o liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą. Warsztaty dla lekarzy, spotkania edukacyjne dla pacjentów, a także programy z zakresu zdrowego trybu życia prewencji chorób przewlekłych. W praktyce lekarskiej wykorzystuje metody lecznicze wchodzące w skład medycyny akademickiej i zintegrowanej, propaguje i praktykuje zdrowy styl życia, aktywne metody profilaktyki chorób oraz naturalne metody poprawy zdrowia.

Od roku 2018 współpracuje z prof. Paulem Claytonem, światowej sławy autorytetem w dziedzinie leczenia żywnością funkcjonalną https://drpaulclayton.eu/category/blog/. Obszarem współpracy jest zapobieganie i usuwanie skutków i przetworzonej diety sprzyjającej przyspieszeniu procesów starzenia a także rozwojowi chorób zapalnych i przewlekłych.


Obszar zainteresowań medycznych:

  • Osteoproza, osteomalacja i choroby metaboliczne układu kostnostawowego
  • Złamania zmęczeniowe i złamania o utrudnionym zroście kości
  • Zespół Sudecka, algodystrofia
  • Dysfunkcje organizmu zależne od plejotropowych własności witaminy D dotyczące zarówno kości jak i działań układu odpornościowego
  • Zapobieganie i leczenie internistycznych chorób przewlekłych
  • Opieka nad pacjentami z powirusowymi zespołami przewlekłego zmęczenia
  • Medycyna regeneracyjna
  • Fibromialgia
  • Choroby odkleszczowe
  • Zakażenia i infekcje atypowe