mgr Karolina Widawska-Lewkowicz

Psycholog, terapeuta.

Jako psycholog, specjalizujący się w psychosomatyce i somatopsychologii, jak również terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, udzielam konsultacji psychologicznych m.in. w zakresie psychologii zdrowia, w tym radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych. Udzielam wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym i będącym w połogu, zmagającym się ze skutkami przewlekłego stresu, wszelkiego rodzaju zaburzeniami natury psychosomatycznej, stanami depresyjnymi (w tym depresji ciążowej i poporodowej), obniżonym nastrojem oraz niską samooceną. Jednocześnie uważam, że w tym szczególnym okresie – wchodzenia w nową rolę rodzica, bardzo ważnym, jeśli nie kluczowym, aspektem opieki jest dbanie o dobrostan psychiczny zarówno kobiet, jak i ich partnerów. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na holistycznym podejściu do zdrowia człowieka, traktując sferę fizyczną i psychiczną, jako współzależną od siebie całość.


Udzielam pomocy i wsparcia w zakresie:

 • radzenia sobie w sytuacjach przewlekłego stresu i jego konsekwencjami,
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych (w tym interwencja kryzysowa i wsparcie w przypadku procesu żałoby, straty bliskich osób oraz zdiagnozowanych chorób somatycznych),
 • trudności związanych z niskim poczuciem własnej wartości i obniżoną samooceną,
 • zaburzeń natury psychosomatycznej (często pod postacią odczuwanych przez pacjenta przewlekłych bólów, przewlekłego zmęczenia, skurczy mięśni, mdłości, omdleń i innych symptomów chorób, których przyczyny nie można zdiagnozować),
 • zaburzeń depresyjnych,
 • planowania i przygotowania się do ciąży,
 • w przygotowaniu do roli rodzica,
 • w przypadku trudności w staraniu się o ciążę,
 • w okresie okołoporodowym i poporodowym (w tym depresja ciążowa, i poporodowa),
 • w powrocie do równowagi po ciąży,
 • w przypadku problemów natury ginekologicznej, uroginekologicznej i seksuologicznej (w tym po porodzie), w przypadku poronień oraz straty okołoporodowej dziecka.