lek. Maja Wasylecka-Juszczyńska

Specjalista onkologii klinicznej

Maja Wasylecka-Juszczyńska, specjalista onkologii klinicznej, Kierownik Oddziału Hematoonkologii Szpitala LuxMed w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2015 roku ukończyła specjalizację z zakresu onkologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. M.Curie -Skłodowskiej w Warszawie (NIO-PIB). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej NIO-PIB, Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB oraz Oddziale Chorób Rozrostowych Szpitala Onkologicznego w Łodzi. Obecnie odbywa specjalizację z hematologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Największe doświadczenie posiada w zakresie opieki nad pacjentami z nowotworami piersi, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu chłonnego (chłoniaki). Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem całości postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Specjalizuje się w diagnostyce onkologicznej i hematologicznej, kwalifikacji do leczenia systemowego (chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie – leczenie celowane). Prowadzi również leczenie paliatywne (leczenie przeciwbólowe, chemioterapia ratunkowa), wspomagające (leczenie przerzutów do kości, leczenie przeciwwymiotne, leczenie działań niepożądanych chemioterapii) oraz żywienie pacjentów wyniszczonych chorobą nowotworową.


Jest członkiem Towarzystw Onkologicznych:

  • ESMO ( European Society for Medical Oncology),
  • ASCO ( American Society of Clinical Oncology),
  • PTOK ( Polskie Towarzystwo Onkologiczne),
  • PTHiT ( Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów).

Współpracuje z fundacja onkologiczną OncoCafe oraz Alivia.