dr n. med. Małgorzata Barnaś

Specjalista chorób płuc. Specjalista chorób wewnętrznych.

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Od 20 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na obturacyjny bezdech senny, co było tematem rozprawy doktorskiej. W praktyce ambulatoryjnej opiekuje się chorymi na choroby obturacyjne (astma, POChP) i wentylowanymi mechanicznie z powodu niewydolności oddychania. Obecnie szczególnym punktem zainteresowania w dziedzinie pulmonologii są śródmiąższowe choroby płuc, w tym włóknienie płuc, oraz leczenie przeciwfibrotyczne. Prywatnie pasjonatka muzyki i gór.