lek. Maria Szybińska

Pulmonolog.

Lekarz w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób płuc odbywanego w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2016), członek zarządu Mazowieckiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, prelegentka wykładów na konferencjach naukowych, autorka publikacji, członek European Respiratory Society. Stale podnosząca swoje kwalifikację zawodowe przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych, aktualnie w trakcie prowadzenia badań naukowych do przewodu doktorskiego. Zaangażowana w walkę z pandemią COVID-19, w pracy aktywnie uczestnicząca w leczeniu zarówno pacjentów z COVID-19 jak i osób dotkniętych zespołem post-COVID-19. Konsultacje w zakresie chorób obturacyjnych płuc (POChP, astma), chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z włóknieniem (sarkoidoza układu oddechowego, AZPP, inne), nowotworów układu oddechowego, niewydolności oddychania, diagnostyki i terapii kaszlu, duszności, zmniejszenia tolerancji wysiłku i innych.