ppłk rez. dr n. med. Robert Staniszewski

Specjalista chorób płuc. Specjalista chorób wewnętrznych.

Specjalista chorób płuc. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Doktorat napisał z zakresu orzecznictwa wojskowo-lekarskiego, epidemiologii i zarzadzania służbą zdrowia. Specjalizował się w Klinice Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Od 1998 roku pracuje w poradniach Pneumonologiczno-Alergologicznych w Warszawie.

Przyjmuje tylko osoby dorosłe.


Leczone choroby:

  • Astma oskrzelowa,
  • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • Choroby układu oddechowego,
  • Choroby płuc,
  • Alergie,
  • Choroby infekcyjne dróg oddechowych.